Contact

E-mail: info@volkstuinendentgenbach.nl
Tel.: 0031-620374293
KVK nummer: 40188039

Bestuur:
Voorzitter: Servie Willems
Secretaris: Tony Potalivo
Penningmeester: Math Adriaans
Leden Bestuur: Michele Atzei, Holger Elfers

Huurprijs:
Met ingang van 2020 bedraagt de huur voor een tuin € 50,00 voor een hele tuin
(100 m² ) resp. € 25,00 voor een halve tuin (50 m²). Vanaf 2021 wordt de huur volgens de gemeentelijke indexering jaarlijks met 3 % verhoogd.

Borgsom:
Iedere nieuwe huurder dient een borgsom te betalen van € 70,00/45,00. Deze borg bestaat uit € 20,00 voor de sleutel en € 50,00/25,00 voor de tuin.
Bij opzegging van het lidmaatschap en schoon achterlaten van de tuin wordt het bovengenoemde bedrag via de bank terugbetaald zodra de sleutel is ingeleverd.
Bij verlies van de sleutel en uitgave van een nieuwe wordt de geldende kostprijs in rekening gebracht.

Reglement Volkstuinvereniging Dentgenbach

Klik hier voor een route via Google